12 Days of Web 2022

Display:
 1. Dec 13 New Viewport Units
 2. Dec 14 View Transitions API
 3. Dec 15 CSS image()
 4. Dec 16 FormData API
 5. Dec 17 Cascade Layers
 6. Dec 18 HTML Dialog
 7. Dec 19 CSS Scroll Snap
 8. Dec 20 Pointer Events
 9. Dec 21 CSS Color Spaces and Relative Color Syntax
 10. Dec 22 2022 CSS Updates
 11. Dec 23 CSS :has()
 12. Dec 24 CSS Subgrid